Психологи пенітенціарної служби провели тренінг для неповнолітніх злочинців
14:06 19.08.2016
254
Сьогоднi серед неповнолiтнiх, якi перебувають на облiку кримiнальної iнспекцiї, iснує проблема особистiсного самовизначення. Тому спiвробiтники пенiтенцiарної служби провели роботу з пiдоблiковими для вирiшення ряду проблем, вирiшення яких в майбутньому стане необхiдними для неповнолiтнiх, якi перебувають на облiку кримiнальної iнспекцiї. За словами психолога ВМВ КВI УДПтС України Людмили Панченко, тренiнги допомагають неповнолiтнiм у ресоцiалiзацiї та вихованнi у собi рис характеру, якi вiдповiдають вимогам наших днiв. - Сучаснi соцiокультурнi перспективи державотворення висувають до молодого поколiння новi вимоги, - сказала Людмила Панченко. – Нинi громадянське суспiльство вимагає вiд пiдростаючого поколiння активної життєвої позицiї та сформованих громадських i моральних якостей, високого рiвня професiоналiзму та гуманiстичного свiтогляду. Саме тому проведення тренiнгу з самовизначення досягнення життєвих цiлей – це актуальна вимога сьогодення. Психолог пенiтенцiарної служби Свiтлана Гура наголосила, що цiнностi визначають цiлi та намiри пiдлiткiв, якi можливо задовiльнити частково через конкретну дiяльнiсть. Та зауважила, що становлення системи цiнностей формується впродовж життя, проте базовi поняття закладаються у юному та пiдлiтковому вiцi. В ходi тренiнгу психологи з пiдоблiковими виконали вправи «Дзеркало», «Iдеальний свiт», «Лист в майбутнє», «Вiднайди свiй комфорт».
Читайте також