Від сьогодні сфера послуг в Україні переходить на українську
20:03 16.01.2021
258

Сьогодні поговоримо про порядок накладення штрафів на суб’єктів господарювання за порушення закону щодо застосування державної мови у сфері обслуговування споживачів (стаття 57 Закону).

У разі порушення суб’єктом господарювання, що провадить господарську діяльність на території України, вимог, встановлених статтею 30 цього Закону, Уповноважений, його представник складає акт про результати здійснення контролю за застосуванням державної мови, оголошує такому суб’єкту попередження та вимогу усунути порушення протягом 30 днів від дати складення акта, про що зазначається в акті.

Такий акт повинен відповідати вимогам, встановленим частиною 5 статті 56 цього Закону, тобто акт про результати здійснення контролю за застосуванням державної мови повинен містити таку інформацію:

1️⃣ місце складення акта;

2️⃣ дата складення акта;

3️⃣ ім’я або найменування особи, стосовно якої здійснено контроль за застосуванням державної мови;

4️⃣ підстави здійснення контролю за застосуванням державної мови;

5️⃣ опис фактів, виявлених під час здійснення контролю за застосуванням державної мови;

6️⃣ висновок про дотримання або недотримання (порушення) визначених законом вимог обов’язкового застосування державної мови;

7️⃣ прізвище, ім’я, по батькові Уповноваженого чи його представника, який склав акт.

 Копія акта надається відповідному суб’єкту господарювання.

У разі повторного протягом року порушення вимог, встановлених статтею 30 цього Закону, Уповноважений, його представник складає протокол.

У протоколі зазначаються:

1️⃣ дата і місце його складення;

2️⃣ посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка склала протокол;

3️⃣ відомості про суб’єкта господарювання;

4️⃣ дата, місце та суть правопорушення;

5️⃣ інші відомості, необхідні для вирішення справи.

Справи про порушення суб’єктом господарювання, що провадить господарську діяльність на території України, вимог цього Закону розглядає Уповноважений на підставі відповідних актів про результати здійснення контролю за застосуванням державної мови, інших матеріалів, зібраних Уповноваженим або його представником під час здійснення контролю або під час розгляду питання, пояснень суб’єкта господарювання та доданих ним документів.

Постанова про накладення штрафів виноситься Уповноваженим, якщо за наслідками розгляду справи встановлені порушення норм цього Закону. Форма постанови про накладення штрафів затверджується Уповноваженим.

Суб’єкт господарювання перераховує суму штрафу до державного бюджету у п’ятнадцятиденний строк після отримання постанови, про що протягом трьох днів письмово повідомляє Уповноваженого із зазначенням номера і дати платіжного доручення. У разі оскарження постанови штраф повинен бути сплачений не пізніше ніж через 15 днів після повідомлення про залишення скарги без задоволення.

Постанова про накладення штрафу обов’язкова для виконання суб’єктом господарювання. Постанову про накладення штрафу за порушення закону у сфері застосування державної мови може бути оскаржено суб’єктом господарювання до суду.

У разі невиконання зазначеної постанови сума штрафу стягується в установленому законом порядку.

 

Нагадуємо:  Можливість штрафувати порушників влада може отримати тільки у 2022 році!

 

Джерело: Адвокат права

Автор: Маргарита Грабова
Читайте також