ВР прийняла за основу законопроект про освіту
11:52 06.10.2016
254

Як зазначається, законопроектом пропонується регулювати суспільні відносини, що виникають у процесі реалізації конституційного права людини на освіту, прав та обов’язків фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у реалізації цього права, а також визначити повноваження державних органів та органів місцевого самоврядування у сфері освіти.

Згідно із проектом, “освіта є основою інтелектуального, духовного, фізичного і культурного розвитку особистості, її успішної соціалізації, економічного добробуту, запорукою розвитку суспільства, об’єднаного спільними цінностями і культурою”.

Також у проекті вказано, що “метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних компетентностей для її успішної самореалізації, виховання відповідальних громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, підготовка кваліфікованих фахівців, збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу народу, підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору”.

Проектом передбачається забезпечити право вибору в освіті, зокрема, право вибору закладу освіти, форми здобуття освіти тощо; забезпечити автономію закладів освіти і академічних свобод для педагогічних працівників; удосконалити систему управління освітою; визначити вимоги до формування змісту освіти; врегулювати питання економічної діяльності закладів освіти.

Проектом також пропонується забезпечити державно-громадське управління системою освіти; національної системи кваліфікацій; атестації та сертифікації вчителів; структури професійної освіти; визначити гарантії доступу до позашкільної освіти тощо.

Джерело: УНН
Читайте також